Doprovodné výstavy

Program doprovodných výstav reflektuje demokratickou šíři hlavní soutěžní expozice a představí rozmanité přístupy napříč celou škálou současného grafického designu od alternativních a konceptuálních cest až po kvalitní korporátní, reklamní či jiný grafický design. Každá výstava bude grafický design prezentovat z odlišné perspektivy. Zatímco retrospektiva Františka Štorma představí tvorbu písma a designu spojeného s hudbou, monografická expozice Aleše Najbrta zase poodhalí jeho tvůrčí vývoj coby významné osobnosti české grafické scény. Výstava The Age of Independence zkoumá nový pohled na tradiční grafické médium, jakým je magazín. Čas a pohyb se zaměří na motion design a jeho vztah ke grafickému designu. Kurátoři bienále, kreativní skupina Okolo, se pak zhostili tří doprovodných výstav. V expozici Mezi plochou a prostorem zkoumají vztah mezi grafickým a produktovým designem a v dokumentární instalaci Porto se dívají na grafický design z geografické perspektivy. A konečně v poslední výstavě Out of the Box vyzývají kurátoři několik profesionálů, aby se podělili o svůj vlastní pohled na grafický design.

František Štorm - Typograf

Kurátor: Vladimir 518

Grafický design v životě Františka Štorma leží mezi tvorbou písma a volným uměním. Vytváří písma pro zakázky přicházející zvnějšku i pro své vlastní projekty. Od roku 2008, kdy autor opustil akademickou půdu, se znovu aktivně věnuje hudbě a pojednává výtvarně všechny obaly svých desek, merch i scénické doplňky. Typografie logicky provází veškeré Štormovo konání a tvoří osu instalace výstavy, která vzniká u příležitosti udělení ocenění za celoživotní přínos grafickému designu. Výstava je rozdělena na tematické celky, které autor koncipoval společně s kurátorem výstavy Vladimirem 518. Každý z nich obsahuje nejrůznější prvky, artefakty, kresby, matrice i písmové vzorníky obklopující konečnou realizaci určitého charakteru. Nebylo možné se vyhnout ani ilustracím, k nimž poslední dobou František Štorm tíhne více než k tvorbě fontů. Ovšemže i ty budou vystaveny – prostřednictvím vybraných vzorníků Storm Type Foundry z posledních 25 let. Střední část sálu zaujme stůl – horizontální vitrína s ukázkami knižních a časopiseckých úprav. Kratší strana sálu bude věnována video projekci výtvarných experimentů spojených s hudbou. Vystaveny budou i kresby a obrazy, které autor vytvořil ke svým vlastním písním.

František Štorm: Typograf

Najbrt

Kurátor: Michal Nanoru
Koncept výstavy: Zbyněk Baladrán

Aleš Najbrt je bezpochyby nejznámějším českým grafickým designérem a díky jeho početným filmovým a divadelním plakátům, designu časopisu Reflex, vizuálním identitám měst Praha a Ostrava nebo více než dvacetileté spolupráci s karlovarským filmovým festivalem je pro mnohé jméno jeho studia právě to, co si pod pojmem grafický design představí. Přes to všechno si jeho retrospektiva klade za cíl být především představením. Představením Aleše Najbrta jako člověka, u něhož jste si nikdy pořádně neuvědomili, jak všudypřítomný je a jak dlouho s ním žijete. Představením dvacetihlavé kreativní platformy, vedené společně se Zuzanou Lednickou (která s ním žije doopravdy). Představením ve smyslu Najbrtovy bohaté činnosti performera a pro performery. A konečně možná představením doby a designérské práce jako takové. Výstava sleduje Najbrtovu tvorbu od grafických počátků v 80. letech přes artdirektorství časopisů Reflex a Raut po změnu a zmnožení jeho autorské identity v grafickém studiu, které založil po roce 1994. Cesta od tvůrce Aleše Najbrta ke značce Najbrt zahrnujepráce pro filmový průmysl, rozsáhlou spolupráci s Josefem Koudelkou či kampaně pro Pražské jaro a Českou filharmonii. Množství, trvanlivost a široký účin realizací a Najbrtova dlouhodobá prominentní pozice coby tvůrce hlavního vizuálního proudu, jakéhosi „designéra doby“, vybízejí ke čtení expozice i jako obrazového příběhu porevoluční transformace.

Najbrt

Věk nezávislosti: Nová generace tištěných časopisů
Kurátor: Steven Watson

Dnešní nezávislé časopisy, jejichž motorem je vášeň a rozvoj technologií, jsou produkty nového tvůrčího věku. Tyto „vymazlené“ tištěné tituly, ceněné pro svou analogovou krásu, by však nemohly existovat bez technologických gigantů, jako je Apple, Google a další, které výrazně zasáhly do oblasti médií na začátku jednadvacátého století. Ještě pro předcházející generaci vydavatelů vyžadoval proces tvorby a tisku časopisů řadu odborných dovedností a náročné vybavení, zatímco dnes má každý, kdo vlastní mobilní telefon, notebook a připojení k internetu, vše potřebné k vytváření vlastního nezávislého časopisu. Výsledkem je nová vlna krásných, provokativních a osobitých časopisů určených pro velmi specifické publikum spíše než širší čtenářské obci. Vystavené tituly představují výběr z nejatraktivnějších a nejzajímavějších publikací za poslední dva roky. Na výstavě jsou časopisy uspořádány do skupin, aby vynikly jejich podobnosti i rozdíly, je však důležité mít na paměti, že jsou především nezávislé. Mohou se cítit vzájemně spřízněny, mohou se dokonce i navzájem podporovat a inspirovat, ale každý z nich publikuje výhradně podle svých představ a zkušeností a řídí se jen svým tvůrčím zaměřením a prioritami.

Věk nezávislosti: Nová generace tištěných časopisů

Čas a pohyb: Expoziční projekce motion designu

Kurátor: Mouvo

Motion design představuje svébytný a dynamický oborový průnik animace, grafického designu, filmu, videa, speciálních efektů a nových technologií. Známe ho z televizních znělek, reklam, grafických sekvencí ve filmech, animací na webu a v uživatelských rozhraních nebo z rozmanitých instalací a displejů. Motion design není pouhou grafikou v pohybu. Element času a neustálý tok proměn umožňuje této formě vizuální komunikace jedinečnou a charakteristickou narativní složku. Motion design svého času odpovídal na vznikající potřebu nové vizuální formy, jako v případě filmových titulkových sekvencí, televizního brandingu nebo současných animací na webu či v mobilních aplikacích. Zároveň se objevil jako nová žánrová forma na základě experimentů s čerstvými výrazovými prostředky, jako v případě abstraktních projekcí nebo vizuálních esejů. O dramaturgii expozice se postaralo studio Oficina, které patří mezi průkopníky motion designu v českém prostředí a zároveň organizuje oceňovaný festival motion designu Mouvo. Projekce představuje motion design ve všech jeho rozmanitých podobách a v jeho historickém kontextu. Snaží se motion design prezentovat jako organizovaný kreativní obor a zároveň jako dynamický a nezaměnitelný způsob osobního vyjádření.

Čas a pohyb: Expoziční projekce motion designu

Porto: Grafická scéna jednoho města

Kurátoři: OKOLO

Na základě zkušeností s vydáváním vlastních magazínů a projektem European Design Stories se kurátoři letošního ročníku bienále ze skupiny OKOLO vydali na průzkumnou cestu, na které zmapovali kreativní prostředí portugalského města Porto, v tomto případě zaměřenou především na grafický design, s přesahy do produktového designu, architektury, ilustrace, řemesla a celkové kultury a historie města. Ve městě navštívili během jednoho týdne téměř 20 grafických studií a jejich tvorbu pečlivě vizuálně i textově zdokumentovali. Mezi vybranými designéry se objeví legenda oboru, jako je João Machado, či naopak nadějní mladí tvůrci, například studia Degrau nebo Non-Verbal Club. Během své cesty kurátoři rovněž zhlédli řadu příkladů moderní a současné architektury, poznali místní ilustrátory či produktové designéry a zachytili celkovou atmosféru města. Vznikla tak koncepčně jednotná expozice, která představí dynamickou grafickou scénu jednoho města v souvislostech. Výstava ukáže nejenom artefakty a práce designérů, ale také původní fotografie, které tým OKOLO ve spolupráci s fotografem Tomášem Součkem na své cestě zachytil.
Výstava se koná ve spolupráci s Kanceláří náměstka pro oblast Smart City.

Porto: Grafická scéna jednoho města

Mezi plochou a prostorem: Vztah produktového a grafického designu

Kurátoři: OKOLO

Odlišné kreativní disciplíny existují vedle sebe a méně či více se překrývají a navzájem se ovlivňují. I specializovaní designéři často přesahují svou tvorbou do odlišných disciplín a svým nezaujatým pohledem je stimulují. Výstava Mezi plochou a prostorem zhodnocuje prolínání dvou svébytných oborů, grafického a produktového designu, a hledá spojitosti mezi těmito příbuznými disciplínami, které se – s nadsázkou řečeno – odlišují pouze prostorem, ve kterém se pohybují. Komplexním výběrem předmětů i grafických materiálů reflektujících toto téma z nejrůznějších úhlů pohledu vznikl překvapivý výběr projektů a tvůrců, kteří by za normálních okolností nebyli nikdy společně vystaveni. Výstava je členěna do několika tematických skupin, které se věnují výrazným osobnostem i pronikavým fenoménům. Expozice představí tvorbu osobností, které se věnovaly oběma disciplínám, tvůrce, kteří využívají grafické strategie v designu produktů, anebo grafické materiály, které se obsahově věnují designu produktovému. Výběr je založen na rozmanitosti disciplín, témat, forem i časových období. Společně se tak představí tvorba legend, jako jsou Max Bill, Josef Hoffmann nebo Stefan Sagmeister, a mladých či pro grafický design velmi málo známých tvůrců, kteří se pohybují především v oblasti designu produktového či interiérového.

Mezi plochou a prostorem: Vztah produktového a grafického designu

Out of the Box: Grafický design pohledem profesionálů

Kurátoři: OKOLO

Vitrína jako symbol muzeální expozice se ve výstavě Out of the Box proměňuje
v otevřený výstavní prostor, který různými způsoby na téma grafického designu pojmou přizvané osobnosti působící v rozmanitých kreativních oblastech spojených s grafickým designem. Každá z vitrín tak představí osobní názor a specifický výběr toho kterého osloveného autora z oblasti grafické tvorby, její produkce, teorie, kurátorství, sběratelství, fotografie, výtvarného umění, architektury, designu či módy. Drobné expozice s komentáři tak budou osobními výpověďmi o současném grafickém designu z mnoha jeho perspektiv. Out of the Box tak v podstatě přináší několik výstav v jedné, řadu odlišných a překvapivých pojetí, které odráží zájmy a práci oslovených autorů. Expozice tak bude rozdrobenou mozaikou nabízející fakta a vizuální podněty v mnoha formách. Role „kurátorů“ jednotlivých vitrín se zhostily natolik odlišné osobnosti jako editor magazínu Slanted a člen mezinárodní výběrové poroty letošního bienále Lars Harmsen, umělecká historička Marta Sylvestrová, umělecká kurátorka Monika Čejková, grafický designér Fraser Muggeridge nebo instagramový profil Posters of Prague a mnozí další.

Out of the Box: Grafický design pohledem profesionálů