O Bienále Brno 2018

28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno, které je již od roku 1963 významnou mezinárodní přehlídkou vizuální kultury, vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO. Společně vytvářejí otevřenou a demokratickou platformu, která bude prezentovat grafický design v celé jeho šíři se všemi odlišnými kreativními přístupy a charaktery grafických projektů. Všestranný pohled by měl představit současný obor v mnoha jeho podobách, vytvořit inspirační mozaiku odlišných názorů a přístupů a otevřít v celé své šíři diskuzi napříč odbornou i laickou veřejností. Důraz bude kladen také na edukaci. Novinkou bude i větší zapojení města Brna, které chce bienále propagovat jako prestižní akci s dlouhodobou tradicí.

Záměrem kurátorů je spolupracovat s tvůrci rozmanitých disciplín a svojí přítomností tak vytvořit jakýsi propojovací prvek, kolem kterého by se vytvořila silná multinázorová platforma. Ve všech částech výstavy se kurátoři chtějí opřít také o experty z jednotlivých oborů a společně vytvořit inspirativní celek a smysluplný obsah, který by komplexně představil grafický design ve všech jeho podobách, a zorganizovat událost, relevantní pro všechny profese a disciplíny spojené s fenoménem grafického designu.

Kurátoři

Kreativní skupina OKOLO, kterou tvoří Matěj Činčera, Jan Kloss a Adam Štěch, se primárně věnuje designu, architektuře a dalším blízkým oborům a jejich prezentaci prostřednictvím nejrůznějších médií. Od svého založení v roce 2009 iniciovala vznik několika publikací (např. OKOLO Mollino, Radical Sitting pro švýcarskou galerii Depot Basel, pět čísel vlastního časopisu OKOLO, čtyři čísla časopisu Pedal Project a další). Je autorem výstav a instalací, ve kterých propojuje zpravidla edukativní obsah s grafickým designem, ilustrací či tvorbou prostorových objektů.

Členové OKOLO se jako kurátoři v poslední době podíleli např. na výstavách Collecting pro Muzeum dekorativních umění v Drážďanech (2014), expozici studentů UMPRUM s názvem Manifesto na Salone del Mobile v Miláně (2016) či sérii výstav konaných v rámci festivalu Zlín Design Week (2015–2017). Participovali na projektu Unfolding Pavilion prezentovaném v rámci bienále architektury v Benátkách (2016) či se stali jedinými mimolondýnskými přispěvateli výroční knížky Brompton Design District pod taktovkou renomované kurátorky Jane Withers. Další kurátorské výstavy uspořádali v Londýně (Breathless ve spolupráci se studiem Dechem), Stockholmu (Designgalleriet), Sofii (Sklada) a dalších. OKOLO je také spoluautorem projektu European Design Stories, na kterém v posledních letech spolupracuje s Darinou Zavadilovou a festivalem designSUPERMARKET.

Ve své galerii na Žižkově, ve spolupráci se vzdělávací institucí Scholastika, na které mimo jiné všichni členové působí jako pedagogové, OKOLO pravidelně pořádá výstavy a prezentace špiček světového designu (Michael Anastassiades, Tomas Alonso, BIG-GAME, Sabine Marcelis, Lex Pott, Maarten de Ceulaer, Sebastian Herkner).

Matěj Činčera (*1988) je grafický designér. Ještě během studií založil kreativní skupinu OKOLO. Za grafickou úpravu knihy OKOLO Mollino získal ocenění Nekrásnější kniha roku 2010 a třetí místo v prestižní soutěži Czech Grand Design 2011 v kategorii Grafický designér. Vyučuje grafický design na Scholastice.

Jan Kloss (*1982) se kromě grafického designu soustavně zabývá také hudbou, fotografií, videem či spolupracemi na kreativních projektech napříč nejrůznějšími obory. Zúčastnil se mnoha výstav a přednášek v ČR i v zahraničí (Belgrade Design Week, World Design Capital Helsinki, Romanian Design Week, Milan Design Week aj.), získal několik ocenění (European Design Awards, Czech Grand Design). Vyučuje grafický design na Scholastice.

Adam Štěch (*1986) se dlouhodobě zabývá designem, architekturou, módou, je jedním z předních českých teoretiků designu. Od roku 2009 působí jako redaktor lifestylového magazínu Dolce Vita. Jeho články vycházejí také v zahraničních médiích (Domus, Wallpaper, Form, Mark, Frame, Modernism, Cool Hunting a další). Od roku 2013 vyučuje dějiny designu na Scholastice. V roce 2012 byl členem výběrové poroty 25. mezinárodního bienále grafického designu v Brně.

Více o OKOLO.

Historie

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně bylo založeno roku 1963 a patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě.

Ke zrodu Bienále Brno přispěly kulturně politické poměry šedesátých let, provázené snahami československých umělců a designérů, usilujících o právo na tvůrčí svobodu, podmíněnou možnostmi konfrontací vlastní designérské tvorby se světem. K zakladatelské generaci brněnského Bienále patří malíř a grafik Jan Rajlich starší a teoretici umění Jiří Hlušička a Karel Holešovský.

V roce 1964 uspořádala Moravská galerie v Brně První československou přehlídku plakátu a propagační grafiky, na niž od roku 1966 navázaly již mezinárodní cyklické výstavy s cílem obsáhnout široké spektrum oboru grafického designu. Původní polytematická struktura Bienále počítala se třemi výstavními disciplínami. Po roce 1968 byla pro náročnost vypuštěna problematika výstavnické tvorby. Počínaje rokem 1970 se na Bienále Brno střídala dvě základní témata: (1) Plakát, firemní, informační a reklamní grafika a (2) Grafický design a písmo v knihách, časopisech, novinách a digitálních médiích.

Brněnského bienále se během jeho historie zúčastnilo mnoho významných osobností grafického designu, ať již prezentovaly svou tvorbu jako vystavující autoři, nebo se akce zúčastnily osobně jako členové mezinárodních porot a přednášející na mezinárodních sympoziích. V Brně tak byla zastoupena taková jména grafického designu jako Saul Bass, Roman Cieślewicz, Wim Crouwel, Alan Fletcher, Adrian Frutiger, Shigeo Fukuda, Milton Glaser, Ivan Chermayeff, Seymour Chwast, Mitsuo Katsui, Herb Lubalin, Ladislav Sutnar, Josef Týfa, Tadanori Yokoo, Hermann Zapf a další.