Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku i obrazárna. V roce 1961 získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění svůj dnešní název – Moravská galerie v Brně. Vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech.

moravska-galerie.cz

Kontakt

Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika

Miroslava Pluháčková
Vedoucí oddělení produkce výstav a publikací, tajemnice Bienále Brno
E-mail: info@bienalebrno.org, miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz
Tel.: + 420 532 169 160

Anna Šimková
Koordinátorka doprovodných programů
E-mail: anna.simkova@moravska-galerie.cz
Tel.: +420 532 169 119

Andrea Vojtěchovská
Vedoucí oddělení marketingu a komunikace
E-mail: andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
Tel.: +420 532 169 189; +420 602 509 287

Prohlášení poroty

Porota se ke svému verdiktu vyjadřuje následovně:

„Porota se snažila svým výběrem akcentovat projekty, které jsou formálně smělé, přesto však koncepčně i řemeslně propracované. Nejvyšší koncentrace těchto projektů je (nepřekvapivě) vázána na oblast kulturní sféry (např. propagace kulturních akcí, festivalů, produkce menších nakladatelství, nezávislé časopisy, umělecké monografie atd.). Zastoupení kvalitních projektů z komerční oblasti bylo naopak relativně nízké. Kolísavá úroveň je také patrná při srovnání jednotlivých médií. Významné je například kvalitní zastoupení plakátové tvorby (z něhož je patrná jistá oborová setrvačnost, jež je na jedné straně patrně dána dlouhodobým profilem přehlídky Bienále Brno, na druhé potom přímočarými výstavními možnostmi, jež plakát představuje). Podíl digitálních prací, nebo též v obecnější rovině projektů, které by se vymezovaly vůči tradičním konvenčním formátům a médiím, je spíše druhořadý.“

Tiráž

Kurátoři

Adam Štěch, Matěj Činčera a Jan Kloss
OKOLO

Pořadatelé

Moravská galerie v Brně
Ministerstvo kultury ČR

Spolupráce a finanční podpora

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Česká centra

Záštita

Ministerstvo kultury České republiky
Ing. Jiří Havlíček, MBA, ministr Ministerstva průmyslu a obchodu
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

Organizační výbor Bienále Brno

Ing. Jaroslav Kacer, statutární město Brno, náměstek primátora pro oblast Smart city (předseda)
Mgr. Hana Vondráčková, Ministerstvo kultury ČR, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Ing. Jiří Koliba, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, náměstek ministra
Ing. Tomáš Soukal, Jihomoravský kraj, člen Rady JmK, odpovědný za oblast kultury a památkové péče
Mgr. Monika Koblerová, Česká centra, pověřená řízením
Mgr. Jan Souček, ředitel České televize Brno
za Moravskou galerii v Brně:
Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně a Bienále Brno
Miroslava Pluháčková, vedoucí oddělení produkce výstav a ediční činnosti MG, organizační tajemnice Bienále Brno
Ondřej Chrobák, hlavní kurátor Moravské galerie v Brně
Marta Sylvestrová, kurátorka sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně
Rostislav Koryčánek, vedoucí oddělení CENS Moravské galerie v Brně
Silvie Šeborová, náměstkyně pro vnější komunikaci Moravské galerie v Brně
Andrea Vojtěchovská, vedoucí oddělení marketingu a komunikace Moravské galerie v Brně
Marie Kočařová, náměstkyně pro ekonomiku a provoz, vedoucí ekonomického oddělení Moravské galerie v Brně