Mezinárodní soutěžní přehlídka

Kurátoři z kreativní skupiny OKOLO chápou hlavní přehlídku jako určitý objektivní vzorek současné grafické tvorby, ve kterém budou sledovat opakující se tendence a odlišné přístupy k tvorbě, které pojmenují a vytvoří přehlednou expozici sestavenou z konvolutů projektů odlišných charakterů práce, povahy klienta, média, funkčních řešení či čistě vizuálních forem. Jednotlivé celky by měly být srozumitelně okomentovány a zasazeny do současného či historického kontextu.

Porota

Kromě tříčlenného týmu kreativní skupiny OKOLO se výběrové komise a zároveň poroty hlavní mezinárodní soutěže brněnského bienále v roce 2018 zúčastní přední světoví grafičtí tvůrci a odborníci. Pozvání do poroty přijali šéfredaktor časopisu Slanted Lars Harmsen, kreativní ředitel časopisu Apartamento a grafický designér Omar Sosa, grafický designér Jiří Karásek ze studia Marvil, Steven Watson a Pavla Pauknerová.

Při výběru poroty kladl kurátorský tým důraz na rozmanitost přístupů k práci jednotlivých členů a především na jejich odbornost a kvalitu odvedené práce, praktické i teoretické. Všechny oslovené osobnosti oscilují mezi komerčním a nezávislým výtvarným světem, pracují pro respektované klienty a dokáží objektivně ocenit kvalitu napříč odlišnými disciplínami grafického designu. Zároveň jejich výběr odpovídá i celkové koncepci bienále a jeho doprovodných výstav. Souvisí se světem produktového designu i magazínů. Praktičtí designéři se v porotě setkávají s teoretiky i vydavateli. Jejich odlišné pozice a pohledy na grafický design by měly vytvořit komplexní a nezaujatý celek.

Lars Harmsen, DE
Profesor Lars Harmsen je art director a jeden z partnerů ve studiu Melville Brand Design Munich, je profesorem designu a typografie na Dortmund University of Applied Sciences & Art a šéfredaktor vydavatelství Slanted Publishers se sídlem v Karlsruhe. Žije v Mnichově. V roce 1996 založil písmolijnu Volcano-Type, která nabízí více než 200 různých typů písma. V roce 2004 založil webový blog Slanted, věnovaný typografii a designu, následovaný stejnojmenným časopisem Slanted v roce 2005. Harmsen je autorem a designérem mnoha knih o designu, typografii a fotografii, včetně Yearbook of Type I + II, Typodarium, Photodarium, Pride & Glory a další. Nedávno odstartoval sérii Poster Rex, kolektivní plakátový projekt s Marcusem Langem a mnoha dalšími designéry a umělci z celého světa.

Omar Sosa, SP, USA
Omar Sosa je art director, grafický designér a vydavatel působící v Barceloně a New Yorku. V roce 2008 založil společně s Nacho Alegrem a Marco Velardim časopis Apartamento. O dva roky později získal prestižní ocenění Yellow Pencil Award a Apartamento získal titul Best Entire Magazine v roce 2010 od asociace D&AD. Omar Sosa pracoval jako art director pro širokou škálu mezinárodních klientů jako jsou například Flos, Louis Vuitton Group, Rizzoli International, Carolina Herrera NY, Haworth, Corriere Della Sera, Patricia Urquiola a Ricardo Bofill Architecture. Jeho práce zahrnuje tvorbu knih a časopisů, vytváření identit značek, navrhování výstav a generování kontaktů mezi kreativními profesionály.

Steven Watson, UK
Steven Watson je zakladatelem a ředitelem projektu Stack, který zajištuje každý měsíc rozvoz jiného nezávislého časopisu tisícům svých zákazníků napříč celým světem. V roce 2015 založil s ním spojenou cenu Stack Award, která jako jediná uděluje ocenění nezávislým časopisům a hostí časopisové události po celé Evropě a USA. Při své aktivitě spolupracuje s různými organizacemi včetně Design Muzea, V&A a britským deníkem The Guardian.

Jiří Karásek, CZ
Absolvent Ateliéru vizuální komunikace Rostislava Vaňka na UMPRUM v Praze, několik let působí v renomovaném studiu Marvil. Zde se věnuje především firemnímu grafickému designu a kreativnímu vedení pro značky jako jsou Ton nebo Bomma. Jiří Karásek byl také jedním z tvůrců nezávislého magazínu Komfort.

Pavla Pauknerová, CZ
Pavla Pauknerová je teoretička a kritička designu. V současné době vyučuje na UMPRUM v Praze, přednáší teorii grafického designu a experimentální pozice v moderní designové praxi. Pavla spolupracovala na několika významných výstavách a publikacích, ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem publikovala knihu "Nejen kruhy - vizuální přístupy v zobrazování dat a informací".

OKOLO, CZ
Součástí výběrové komise a poroty jsou také členové kurátorského týmu skupiny OKOLO (Matěj Činčera, Jan Kloss a Adam Štěch). Více naleznete v sekci Kurátoři.

Podmínky účasti

Ambicí Mezinárodní soutěžní přehlídky 28. Bienále Brno 2018 je představit to nejlepší z grafického designu let 2015–2017, je otevřena všem formám grafického designu. Výběr exponátů do mezinárodní soutěže provede na základě jejich kvality, splnění podmínek účasti a s přihlédnutím k prostorovým možnostem mezinárodní výběrová porota složená z designérů a teoretiků designu. Přihlásit lze práce, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2017.

Kurátory 28. ročníku jsou Matěj Činčera, Jan Kloss a Adam Štěch, členové kreativní skupiny OKOLO.

1. Výstavní okruhy

Příklady projektů

  • Vizuální identita
  • Knižní edice a výstavní katalogy
  • Časopisy, noviny a další periodika
  • Plakáty
  • Návrhy písem (nová autorská písma, příklady jejich použití)
  • Informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky)
  • Digitální média (webové projekty, motion design, video, animace)
  • Obalový design

Nebudou přijaty ilustrace, které nejsou integrální součástí grafické úpravy knihy nebo periodika, např. volné grafické listy a originální ilustrace. Prostorové a experimentální realizace zašlete ve fotodokumentaci vytištěné na formátu A1 nebo A2, značky a symboly např. ve formátu A4.

Budou upřednostněny reálné projekty a výstupy, primárně jde o realizované věci v oblasti grafického designu.

2. Přihláška

Přihlášku k účasti je možné vyplnit pouze v elektronické podobě od 1. 9. do 15. 11. 2017 na: register.bienalebrno.org. Součástí přihlášky je digitální dokumentace přihlášených prací a k nim připojený písemný komentář autora, vysvětlující kontext vzniku díla (rozsah max. 500 znaků včetně mezer, v češtině nebo v angličtině) a zařazení projektu do výstavního okruhu.

3. Termín

Nejzazší termín pro online vyplnění přihlášky včetně digitální dokumentace soutěžních prací a zároveň i fyzické doručení exponátů je 15. 11. 2017.

4. Přihlašovací poplatek

Přihláška do mezinárodní soutěže není nijak zpoplatněna.

5. Počet projektů k přihlášení

Každý uchazeč může přihlásit maximálně 3 projekty. V případě větších projektů (plakátové série, knižní edice CI s aplikacemi) se nebude počítat každý výstup jednotlivě, ale projekt jako jeden celek. V případě prostorových omezení si pořadatel vyhrazuje právo vystavit pouze část projektu.

6. Zaslání exponátů

Každý exponát musí být opatřen podepsaným identifikačním štítkem, který je nutné vytisknout po řádném vyplnění a odeslání online přihlášky. Exponáty musí být odeslány na níže uvedenou adresu bez paspart či rámů a zásilka nesmí být zatížena celními nebo poštovními poplatky. Neuvádějte prosím na zásilce její pojistnou hodnotu.

Adresa k zaslání exponátů

Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika

7. Vrácení exponátů

Zaslané práce nebudou vráceny. Vystavené exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazeny do sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení Bienále osvědčení o své účasti.

8. Propagace výstavy

Přijetí exponátů na výstavu opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslané dokumentace nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost. Pořadatel vydá při příležitosti výstavy katalog, který si každý účastník mezinárodní soutěže může objednat s 50% slevou.

9. Mezinárodní výběrová porota soutěžní přehlídky

Lars Harmsen – Německo / Berlín
Jiří Karásek – Česká republika / Praha
Omar Sosa – Španělsko / Barcelona, USA / New York
Steven Watson – Velká Británie / Londýn
Pavla Pauknerová – Česká republika / Praha
Kurátoři OKOLO – Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch – Česká republika / Praha

10. Kontakt

Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika
Tel.: +420 532 169 160
E-mail: miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz
www: 28.bienalebrno.org

Pořadatelé

Moravská galerie v Brně
Ministerstvo kultury České republiky

Ocenění

V rámci 28. mezinárodního bienále grafického designu byly uděleny následující ceny:

Grand Prix 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno – Cena ministra kultury ČR
OK-RM: Oliver Knight & Rory McGrath / Velká Británie

Cena primátora města Brna pro výtvarníka do 35 let
Florian Lamm / Německo

Cena Českých center pro mladého českého designéra ve věku do 30 let
Petra Dočekalová / Česká republika

Čestné uznání mezinárodní poroty
Jakob Kirch, Markus Dreßen, Jan Wenzel, Katharina Köhler / Německo

Organizační výbor Bienále Brno udělil cenu:
Cena Bienále Brno za přínos grafickému designu
Jan Rajlich st. / Česká republika

Cena diváka, bude vyhlášená v závěru Bienále na základě hlasování veřejnosti

Autoři

Abecední seznam vybraných autorů

AASRAD IAMGOD (D) - MGD Orion, MGD TM11
Ackermann, Lukas (CH) - Website – Thomas De Monaco
Actual Source (USA) - Shoplifters Issue 6, Shoplifters Issue 4
Aihara, Kazuhiro (J) - YOG 2017
Ait, Ranno (EST) - www.current-obsession.com, www.rollo-press.com
Akiyama, Buku (J) - Buku Akiyama: Composition No.1–10 and the Derivatives, 2001–2016
Akiyama, Shin (J) - Richard Prince: New Portraits, Go Itami: Photocopy, Go Itami: “This Year’s Model” Special Edition
AKU Collective (EST) - Talllinn Architecture Biennale 2017
Atelier Tout va bien (Reynoird, Mathias + Chevance, Anna) (F) - Ici l'Onde
Ateliér Tvorby Písma a Typografie UMPRUM (CZ) - Evolution
Balmer Hählen (CH) - Rendez-vous des créateurs 2017
Bankov, Peter (CZ) - Jazz_poster
Barbon, Federico (CH) - Alessandro Calabrese – A Failed Entertainment
Barčák, Andrej (SK) - Jedenástky
Bartoň, Matyáš (CZ) - Autorské písmo Ponzastura
Becker, Tobias (D) - Biennale für aktuelle Fotografie
Begovic, Jasmina (D) - ESA – European Congress for Aesthetics
Beneš, Michael (CZ) - Pokoje VI., Autorské písmo Trikos
Benski, David (D) - The Wild Living Marine Resources Belong to Society as a Whole
Bissinger, Johannes (D) - Best Book Design from all over the World, SHOWCASE
Bittiner, Julian (USA) - James ‘Son Ford’ Thomas: The Devil and His Blues, David Nelson
Bladel, Remco van (NL) - WdW Review, Cross Examinations, The Aalto Natives
Bourquin, Nicolas (D) - Speculations Transformations
BOY VEREECKEN (BE) - One, No One and One Hundred Thousand
Brechbühl, Erich (CH) - Open Club Day
Bremer, Fabian (D) - Erik van der Weijde: This Is Not My Book, Alexander Kluge: Pluriversum
Brunse, Mads (BE) - The World For Less
Březina, David (CZ) - Skolar Sans PE & Arabic
Bureau Collective (Schaich, Ollie + Zürcher, Ruedi) (CH) - Furor Floralis, Textilmuseum St.Gallen, Soirée Graphique
Cleeremans, Sarah (NL) - "What About Sarah—De l'ordre dans les pensées"
Conrads, Martin + Morlok, Franziska (D) - HELIBO SEYOMAN, Archiv aus Schriften der Universität der Künste Berlin
Coombs, Laura (USA) - Palimpsest
Cremers, Sebastian (CH) - Under the Radar
Croatto, Artemio (I) - Foscarini catalogues
Čarnoký, Samuel (SK) - Spis 44
deValence (F) - Dom Juan, La Volupté de l'honneur, Et Balancez mes cendres sur Mickey
Dočekalová, Petra (CZ) - TYPO9010, Nové písmomalířství Petra-D
Donnelly, Neil (USA) - Columbia GSAPP Posters, Architecture Is All Over, WORKac: We'll Get There When We Cross That Bridge
Dörner, Gabriel + Gräf, Lina + Keilig, Nora (D) - PORT Magazine
Drumond, João (D) - Formato Instável
EEE studio (Macchia, Emilio + Preli, Erica) (I) - The Streets, the Factories, the Colors, the Sky, the People
Eggert, Lukas (D) - 3. Jazz und Pop Festival Stuttgart
Evart, Jaan (EST) - Penjet Notebook
Fiedler, Detlef (D) - Manege für Architektur, Poster »food revolution 5.0«
Fortems, Morgan (F) - Eigengrau
Gelder, Edwin (NL) - IIT Architecture Posters, Archetypes and residues, MCHAP: The Americas
Glina, Piero (CH) - This is your God, We Belong Dead
Glissmann, Pascal (USA) - The Phaistos Project
Gramlich, Götz (D) - jmf 2017
Guedel-Dolle, Lisa (F) - Rosie Ruiz Shortcuts to Fame
Gulitova, Anastasiya (RU) - Jazz festival
HuM (D) - Niße, 400 Eszett-Schnitte
Hahn, Mark Julien (D) - Stadtlücken Exhibition, Freiraum West (Free-Space-West)
Han, Qing Tang (PRC) - Charm of Wen, Permanent Imprint—the Manuscripts of World Celebrities, Wen aiyi love poems— A year of missing
Haneda, Jun (J) - Gumyo bird painted Ms.Kiyokawa, Kalavinka bird painted Ms.Hirai., GREEN
Hanzer, Elias (D) - Protocol Magazine, Nr. 9, Fehler
Haufe, Daniela (D) - Catalogue »capital. dept—territory—utopia«, Poster »capital. dept—territory—utopia«, Luther! 95 Treasures – 95 People
He, Jianping (D) - Writing Pictures – Picture Writing., Qiao Jia – Lacquer Painting & Lacquer Ping-Feng, f.u.s.io.n.
Heberling, Rikard (SWE) - Klee/Aguéli, Tennis
Henguchi, Yoshinori (J) - Yoshinori Henguchi “Mean” Special Edition
Hoda, Takuya (J) - SPECIMENS OF CROSSING, TITUS ANDRONICUS
Hrabalová, Anna (CZ) - 29 — Diplomanti FAVU 2017
Huber, Gregor (CH) - Fabrikzeitung, UP UP – Stories of Johannesburg's Highrises, Zwingli – An Inventory of Zurichs Psyche
Hucht, Johannes + Nuss, Yannick (D) - MAS-Grotesk / Materialien für Ausstellungsdesign und Szenografie
Huynh, Nam (D) - Workpool
Chen, Pingbo (PRC) - Exhibition Poster
Chen, Chun Wei (RC) - Seen.Smog
Christe, Mathieu (CH) - B.ü.L.b comix 20 ans (+ Robel, Nicolas ), Footnotes issue B
Janssens, Kahil (BE) - THE AVANT-GUARDIAN V
Jopen, Marius (D) - Body – Het Nieuwe Instituut
Karlíková, Josefina (CZ) - Jan Lopatka / Konference, F. X. Šalda / Konference, RR noviny
Karsten, Florian (CZ) - Za hranicí farmakonu, Getting the River Back to the City
Kirch, Jakob (D) - Schauspiel Stuttgart 2016/2017, Schauspiel Stuttgart 2017/2018
Kolektiv.studio (Kijonka, Lukáš + Krůl, Michal) (CZ) - Film a doba
Kollár, Lukáš (SK) - Alena
Kollert, Vojtěch (CZ) - HaDivadlo MY A ONI
Korouš, Jakub (CZ) - Primeros
Kryenbühl, Michael + Weiss, Ivan (CH) - Poster Town
Ksti, Hu (D) - Rude Festival Berlin (rudefestival.com), RUDE
Kühnel, Jim (D) - Messer — Jalousie LP
Kuhnke, Sean (NL) - Croissant Buch (Open or Closed)
Kulachek, Anna (RU) - Strelka Summer 2017, The New Normal Education Programme
Küng, Lukas (D) - Alice Nikitinová – Visual Conversation, Full House, Zwei Räume für sich allein
Kutíková, Cindy (CZ) - Catalog Design Progress (catalogdesignprogress.com)
Kwak, Eunjung (D) - sQUADRATischer sQUATSCH [ ] Klammer auf Klammer zu
Lamm, Florian (D) - HGB Rundgang 2016
Lewis, Alexander (GB) - Type/film
Li, Chaosheng (PRC) - Mountain Outside Mountain - Exhibition of Expanding Design 2015
Li, Jin (PRC) - Orders with Fangyuan Story
Lin, Shaobin (PRC) - Gushangu-Chinese Rice, Cloudy Tea
Lister, Andrew + Stuart, Matthew (USA / UK) - Bricks from the Kiln #1, Bricks from the Kiln #2
Ma, Tracy (USA) - Matter—Total Power Move
Maelfeyt, Jurgen (BE) - Art Paper Editions / 6'56"
Machat, Matyáš (CZ) - BC Brief
Margreth, Bruno (CH) - Reciprocal Frameworks
Markowski, Marcin (PL) - WE ARE ALL MIGRANTS – LETTERS OF POLISH IMMIGRANTS FROM AMERICA
Matsuda, Jisuke (J) - Fingerprint
McGrath, Rory (GB) - Real Review 1 to 5, Gestalt, Disobedient Bodies: JW Anderson at The Hepworth Wakefield
Meister, Boris (CH) - Bold Climbers
Meluš, Boris (SK) - Knižná edice Rudolf Sloboda, Ilustrovaná Ústava Slovenskej Republiky
Monsters (Pavel Frič + Michaela Labudová) (CZ) - Diplomky FUD, Zimní sklizeň FUD
Morcos, Wael + Apelian, Khajag + Schwartz, Christian (USA) - Graphik Arabic
Marco Müller & Corinne Gisel (CH) (CH) - 8957 Spreitenbach
Naegele, Isabel (D) - FUTURA. DIE SCHRIFT. / FUTURA. THE TYPEFACE.
Nakano, Takeo (J) - Transitional Topics 2011.3.11–2015.3.11
Nedvěd, Milan (CZ) - Intimita
Neo Neo (Erni, Xavier + Hoang, Thuy-An) (CH) - Black Movie, First of August/ Swiss National Party
Niessen, Richard (NL) - The Palace of Typographic Masonry, De Agenda van de Rijksbouwmeester, Enrico Baj: Play as Protest
Novák, Jan + Nedelka, Marek (CZ) - Vizuální styl skupiny mmcité+
Ojeda, Danne (SGP) - * [Asterisk] B.O.O.K.
Ou, Darius (SGP) - SCOPEPLUS 2017 Digital
Palečková, Ivana (SK) - Séria autorských fotografických publikácií
Palko, Adrian (D) - Space for Visual Research 2
Panayides, Omiros (CY) - Book of small things
Pane-Farre, Pierre (D) - Soirée Fantastique
Park, Kum-Jun (ROK) - Who is it, A Thousand of Wind
Pecháčková, Ivana (CZ) - Jinotaje opic, Slovohledě
Petersen, Lisa (D) - Beograd-White City
Plum, Leon Lukas + Treß, Jakob (D) - Horizonte #11 “Wissen/Knowledge”
Post-Noviki (PL) - THEATER OPERA BUFFA. REPLAY 1998–2018, INSTITUTE OF ADVANCED STUDY WARSAW
Pyda, Krzysztof (PL) - I Can’t Work Like This, The Site Residency
Raeder, Manuel (D) - Art direction and visual identity for Artists Space, NY
Ramalho, Lizá + Rebelo, Artur (P) - You = Eu
Rao, Zhengshan (PRC) - THE 5TH POSTER DESIGN COMPETITION OF FINE ARTS COLLEGE
Rekin, Dmitry (RU) - Create – do not pollute!
Richli, Cybu (CH) - 100 Best Posters 15 – Germany, Austria, Switzerland
Robinet, Valentin (F) - Le Papillon
Roth, Armin (D) - Paradies Fluten, Analog ist besser, Why make sense
Rother, Daniel + Heé, Krispin (D) - Affect Me. Social Media Images in Art
Říha, Vojtěch (CZ) - Slavia, Kunda Book, Luxor
Salimbeni, Martha (F) - M.E.R.C.U.R.E. N°∞ Phœnix Le Bateleur
Sander, Loïc (F) - Trianon
Seiffert, Isabel (CH) - Migrant Journal, Klassensprachen
Sha, Feng (I) - 2017 CHINA/ITALY/ECUADOR POSTER DESIGN BIENNALE
Shim, Daeki (ROK) - Book Club 01: CENTER 2 CENTER, Book Club 02: CENTER 2 CENTER
Schelm, Giulia (D) - Linda Zhang, Der Vierte Pol, On Movement No.1
Schmeer, Tim (D) - Ohne Worte: Typografische Transformationen
Schwärzler, Wolfgang (D) - f/stop – Festival for Photography Leipzig, Exhibition Catalogue, Graphic Design, Exhibition Design
Sidun, Radek (CZ) - Jan Kutálek
Sievertsen, Lea (D) - Notamuse
Spanier, Ariane (D) - Fukt Magazine for Contemporary Drawing (issues 14, 15, 16)
Spurný, Jakub (CZ) - VIRUS, Řádky bludiště
Storz, Pascal (D) - Transposition, Jonas Mekas: Scrapbook of the Sixties
Studio Es (A) - Keen on Magazine, Diagonale
Studio Lin (USA) - Chamber Collection #1, Surveillance Index Edition 1, OMA NY Selected Projects Booklet
Studio Luc Derycke (Derycke, Luc + Le Roy, Esther) (BE) - Textile as Art: Antonio Ratti entrepreneur and patron
Studio Pandan (Richter, Ann + Christmann, Pia) (D) - Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)
Studio SML (D) - The Other Side—Tales of the Unconscious, Benedikt Hipp, I couldn't believe my own eyes, nor my ears
Sueda, Jon (USA) - United States of Latin America Exhibition Catalog, All Possible Futures Unrealized Archive Catalog, The Exhibitionist: The First Six Years
Super Terrain (F) - TU-Nantes, season 2016-2017, Livrez-vous !, Avalanches
Šachová, Kateřina (CZ) - Papelote – nové české papírnictví
Šmídová, Tereza (CZ) - Babeta
Takaya, Ren (J) - BIHAKU WATANABE CO.,LTD.
Thorsteinsson, Stefan (DK) - thefxbeauties.club
TomanTylova, Barbora (CZ) - Jde o to, aby o něco šlo, Typograf Oldřich Hlavsa
Torrents, David (E) - Això és una paret pública! (This is a public wall!)
Tsukamoto, Akihiko (J) - OUKAKOU
Uebele, Andreas (D) - Andreas Uebele Material
Ulahelová, Anna (CZ) - Účet prosím! / Bill please!
Vacovská, Andrea (CZ) - New Passé, 3/4 Magazine, Kitchen Dialogues
Valadares, Mateus (BR) - By the light of your eyes, Lucas Lenci – movimento estático [lucas lenci – static movement]
Voborník, Vojtěch (CZ) - abcdefghchijklmnopqrstuvw.xyz
Voegeli, Jonas (CH) - Nein zur unmenschlichen SVP-Initiative, The Most Beautiful Swiss Books 2016
Vojtuš, Matěj (CZ) - Časopis X #9 Sieť vzťahov
Voss, David (D) - I’ll be your Mirror - Screen Tests by Andy Warhol, kkw-posters, The Present Order
Vuong, Tuan (CZ) - Phởnetic
Wakabayashi, Akiko (NL / J) - boom +, Stone Dealer, Searching for Mu
Wdowka, Jakub (CZ) - Kde domov můj
Wirth, Tamara (D) - Design Lectures 28/11/16
Yeh, Chung Yi (RC) - 日本のデザイン.台湾のデザイン, iki iki sumida
Yendrys, Sean (CA) - A School, A Park / L’école, le parc 2017
Zamojski, Jan (PL) - Four Eggs Theory
Zhang, Weimin (PRC) - WHAT AM I?, Hiii brand. Exchange 8
Zhao, Qing (PRC) - Parting and Reunion, Ode to Tree, One Table Two Chairs
Zhiqi, Zhang (PRC) - Book of Tea
Zhu, Chao (PRC) - Xiaoman Fresh Matsutake Promotional Posters
Zwölf Studio (D) - Dry Art