Mezinárodní soutěžní přehlídka

Kurátoři z kreativní skupiny OKOLO chápou hlavní přehlídku jako určitý objektivní vzorek současné grafické tvorby, ve kterém budou sledovat opakující se tendence a odlišné přístupy k tvorbě, které pojmenují a vytvoří přehlednou expozici sestavenou z konvolutů projektů odlišných charakterů práce, povahy klienta, média, funkčních řešení či čistě vizuálních forem. Jednotlivé celky by měly být srozumitelně okomentovány a zasazeny do současného či historického kontextu.

Foto: KIVA

Porota

Kromě tříčlenného týmu kreativní skupiny OKOLO se výběrové komise a zároveň poroty hlavní mezinárodní soutěže brněnského bienále v roce 2018 zúčastní přední světoví grafičtí tvůrci a odborníci. Pozvání do poroty přijali šéfredaktor časopisu Slanted Lars Harmsen, kreativní ředitel časopisu Apartamento a grafický designér Omar Sosa, grafický designér Jiří Karásek ze studia Marvil, Steven Watson a Pavla Pauknerová.

Při výběru poroty kladl kurátorský tým důraz na rozmanitost přístupů k práci jednotlivých členů a především na jejich odbornost a kvalitu odvedené práce, praktické i teoretické. Všechny oslovené osobnosti oscilují mezi komerčním a nezávislým výtvarným světem, pracují pro respektované klienty a dokáží objektivně ocenit kvalitu napříč odlišnými disciplínami grafického designu. Zároveň jejich výběr odpovídá i celkové koncepci bienále a jeho doprovodných výstav. Souvisí se světem produktového designu i magazínů. Praktičtí designéři se v porotě setkávají s teoretiky i vydavateli. Jejich odlišné pozice a pohledy na grafický design by měly vytvořit komplexní a nezaujatý celek.

Lars Harmsen, DE
Profesor Lars Harmsen je art director a jeden z partnerů ve studiu Melville Brand Design Munich, je profesorem designu a typografie na Dortmund University of Applied Sciences & Art a šéfredaktor vydavatelství Slanted Publishers se sídlem v Karlsruhe. Žije v Mnichově. V roce 1996 založil písmolijnu Volcano-Type, která nabízí více než 200 různých typů písma. V roce 2004 založil webový blog Slanted, věnovaný typografii a designu, následovaný stejnojmenným časopisem Slanted v roce 2005. Harmsen je autorem a designérem mnoha knih o designu, typografii a fotografii, včetně Yearbook of Type I + II, Typodarium, Photodarium, Pride & Glory a další. Nedávno odstartoval sérii Poster Rex, kolektivní plakátový projekt s Marcusem Langem a mnoha dalšími designéry a umělci z celého světa.

Omar Sosa, SP, USA
Omar Sosa je art director, grafický designér a vydavatel působící v Barceloně a New Yorku. V roce 2008 založil společně s Nacho Alegrem a Marco Velardim časopis Apartamento. O dva roky později získal prestižní ocenění Yellow Pencil Award a Apartamento získal titul Best Entire Magazine v roce 2010 od asociace D&AD. Omar Sosa pracoval jako art director pro širokou škálu mezinárodních klientů jako jsou například Flos, Louis Vuitton Group, Rizzoli International, Carolina Herrera NY, Haworth, Corriere Della Sera, Patricia Urquiola a Ricardo Bofill Architecture. Jeho práce zahrnuje tvorbu knih a časopisů, vytváření identit značek, navrhování výstav a generování kontaktů mezi kreativními profesionály.

Steven Watson, UK
Steven Watson je zakladatelem a ředitelem projektu Stack, který zajištuje každý měsíc rozvoz jiného nezávislého časopisu tisícům svých zákazníků napříč celým světem. V roce 2015 založil s ním spojenou cenu Stack Award, která jako jediná uděluje ocenění nezávislým časopisům a hostí časopisové události po celé Evropě a USA. Při své aktivitě spolupracuje s různými organizacemi včetně Design Muzea, V&A a britským deníkem The Guardian.

Jiří Karásek, CZ
Absolvent Ateliéru vizuální komunikace Rostislava Vaňka na UMPRUM v Praze, několik let působí v renomovaném studiu Marvil. Zde se věnuje především firemnímu grafickému designu a kreativnímu vedení pro značky jako jsou Ton nebo Bomma. Jiří Karásek byl také jedním z tvůrců nezávislého magazínu Komfort.

Pavla Pauknerová, CZ
Pavla Pauknerová je teoretička a kritička designu. V současné době vyučuje na UMPRUM v Praze, přednáší teorii grafického designu a experimentální pozice v moderní designové praxi. Pavla spolupracovala na několika významných výstavách a publikacích, ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem publikovala knihu "Nejen kruhy - vizuální přístupy v zobrazování dat a informací".

OKOLO, CZ
Součástí výběrové komise a poroty jsou také členové kurátorského týmu skupiny OKOLO (Matěj Činčera, Jan Kloss a Adam Štěch). Více naleznete v sekci Kurátoři.

Podmínky účasti

Ambicí Mezinárodní soutěžní přehlídky 28. Bienále Brno 2018 je představit to nejlepší z grafického designu let 2015–2017, je otevřena všem formám grafického designu. Výběr exponátů do mezinárodní soutěže provede na základě jejich kvality, splnění podmínek účasti a s přihlédnutím k prostorovým možnostem mezinárodní výběrová porota složená z designérů a teoretiků designu. Přihlásit lze práce, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2017.

Kurátory 28. ročníku jsou Matěj Činčera, Jan Kloss a Adam Štěch, členové kreativní skupiny OKOLO.

1. Výstavní okruhy

Příklady projektů

  • Vizuální identita
  • Knižní edice a výstavní katalogy
  • Časopisy, noviny a další periodika
  • Plakáty
  • Návrhy písem (nová autorská písma, příklady jejich použití)
  • Informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky)
  • Digitální média (webové projekty, motion design, video, animace)
  • Obalový design

Nebudou přijaty ilustrace, které nejsou integrální součástí grafické úpravy knihy nebo periodika, např. volné grafické listy a originální ilustrace. Prostorové a experimentální realizace zašlete ve fotodokumentaci vytištěné na formátu A1 nebo A2, značky a symboly např. ve formátu A4.

Budou upřednostněny reálné projekty a výstupy, primárně jde o realizované věci v oblasti grafického designu.

2. Přihláška

Přihlášku k účasti je možné vyplnit pouze v elektronické podobě od 1. 9. do 15. 11. 2017 na: register.bienalebrno.org. Součástí přihlášky je digitální dokumentace přihlášených prací a k nim připojený písemný komentář autora, vysvětlující kontext vzniku díla (rozsah max. 500 znaků včetně mezer, v češtině nebo v angličtině) a zařazení projektu do výstavního okruhu.

3. Termín

Nejzazší termín pro online vyplnění přihlášky včetně digitální dokumentace soutěžních prací a zároveň i fyzické doručení exponátů je 15. 11. 2017.

4. Přihlašovací poplatek

Přihláška do mezinárodní soutěže není nijak zpoplatněna.

5. Počet projektů k přihlášení

Každý uchazeč může přihlásit maximálně 3 projekty. V případě větších projektů (plakátové série, knižní edice CI s aplikacemi) se nebude počítat každý výstup jednotlivě, ale projekt jako jeden celek. V případě prostorových omezení si pořadatel vyhrazuje právo vystavit pouze část projektu.

6. Zaslání exponátů

Každý exponát musí být opatřen podepsaným identifikačním štítkem, který je nutné vytisknout po řádném vyplnění a odeslání online přihlášky. Exponáty musí být odeslány na níže uvedenou adresu bez paspart či rámů a zásilka nesmí být zatížena celními nebo poštovními poplatky. Neuvádějte prosím na zásilce její pojistnou hodnotu.

Adresa k zaslání exponátů

Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika

7. Vrácení exponátů

Zaslané práce nebudou vráceny. Vystavené exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazeny do sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení Bienále osvědčení o své účasti.

8. Propagace výstavy

Přijetí exponátů na výstavu opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslané dokumentace nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost. Pořadatel vydá při příležitosti výstavy katalog, který si každý účastník mezinárodní soutěže může objednat s 50% slevou.

9. Mezinárodní výběrová porota soutěžní přehlídky

Lars Harmsen – Německo / Berlín
Jiří Karásek – Česká republika / Praha
Omar Sosa – Španělsko / Barcelona, USA / New York
Steven Watson – Velká Británie / Londýn
Pavla Pauknerová – Česká republika / Praha
Kurátoři OKOLO – Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch – Česká republika / Praha

10. Kontakt

Bienále Brno
Moravská galerie v Brně
Husova 18
CZ-662 26 Brno
Česká republika
Tel.: +420 532 169 160
E-mail: miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz
www: 28.bienalebrno.org

Pořadatelé

Moravská galerie v Brně
Ministerstvo kultury České republiky

Ocenění

V rámci 28. mezinárodního bienále grafického designu byly uděleny následující ceny:

Grand Prix 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno – Cena ministra kultury ČR
OK-RM: Oliver Knight & Rory McGrath / Velká Británie

Cena primátora města Brna pro výtvarníka do 35 let
Florian Lamm / Německo

Cena Českých center pro mladého českého designéra ve věku do 30 let
Petra Dočekalová / Česká republika

Čestné uznání mezinárodní poroty
Jakob Kirch, Markus Dreßen, Jan Wenzel, Katharina Köhler / Německo

Organizační výbor Bienále Brno udělil cenu:
Cena Bienále Brno za přínos grafickému designu
Jan Rajlich st. / Česká republika

Cena diváka, vyhlášená v závěru Bienále na základě hlasování veřejnosti
Erich Brechbühl / Švýcarsko

Velká cena 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno – Cena ministra kultury ČR

Cena primátora města Brna pro výtvarníka do 35 let

Cena Českých center pro mladého českého designéra ve věku do 30 let

Čestné uznání mezinárodní poroty

Cena diváka

Autoři

Abecední seznam vybraných autorů

AASRAD IAMGOD (D) - MGD Orion, MGD TM11
Ackermann, Lukas (CH) - Website – Thomas De Monaco
Actual Source (USA) - Shoplifters Issue 6, Shoplifters Issue 4
Aihara, Kazuhiro (J) - YOG 2017
Ait, Ranno (EST) - www.current-obsession.com, www.rollo-press.com
Akiyama, Buku (J) - Buku Akiyama: Composition No.1–10 and the Derivatives, 2001–2016
Akiyama, Shin (J) - Richard Prince: New Portraits, Go Itami: Photocopy, Go Itami: “This Year’s Model” Special Edition
AKU Collective (EST) - Talllinn Architecture Biennale 2017
Atelier Tout va bien (Reynoird, Mathias + Chevance, Anna) (F) - Ici l'Onde
Ateliér Tvorby Písma a Typografie UMPRUM (CZ) - Evolution
Balmer Hählen (CH) - Rendez-vous des créateurs 2017
Bankov, Peter (CZ) - Jazz_poster
Barbon, Federico (CH) - Alessandro Calabrese – A Failed Entertainment
Barčák, Andrej (SK) - Jedenástky
Bartoň, Matyáš (CZ) - Autorské písmo Ponzastura
Becker, Tobias (D) - Biennale für aktuelle Fotografie
Begovic, Jasmina (D) - ESA – European Congress for Aesthetics
Beneš, Michael (CZ) - Pokoje VI., Autorské písmo Trikos
Benski, David (D) - The Wild Living Marine Resources Belong to Society as a Whole
Bissinger, Johannes (D) - Best Book Design from all over the World, SHOWCASE
Bittiner, Julian (USA) - James ‘Son Ford’ Thomas: The Devil and His Blues, David Nelson
Bladel, Remco van (NL) - WdW Review, Cross Examinations, The Aalto Natives
Bourquin, Nicolas (D) - Speculations Transformations
BOY VEREECKEN (BE) - One, No One and One Hundred Thousand
Brechbühl, Erich (CH) - Open Club Day
Bremer, Fabian (D) - Erik van der Weijde: This Is Not My Book, Alexander Kluge: Pluriversum
Brunse, Mads (BE) - The World For Less
Březina, David (CZ) - Skolar Sans PE & Arabic
Bureau Collective (Schaich, Ollie + Zürcher, Ruedi) (CH) - Furor Floralis, Textilmuseum St.Gallen, Soirée Graphique
Cleeremans, Sarah (NL) - "What About Sarah—De l'ordre dans les pensées"
Conrads, Martin + Morlok, Franziska (D) - HELIBO SEYOMAN, Archiv aus Schriften der Universität der Künste Berlin
Coombs, Laura (USA) - Palimpsest
Cremers, Sebastian (CH) - Under the Radar
Croatto, Artemio (I) - Foscarini catalogues
Čarnoký, Samuel (SK) - Spis 44
deValence (F) - Dom Juan, La Volupté de l'honneur, Et Balancez mes cendres sur Mickey
Dočekalová, Petra (CZ) - TYPO9010, Nové písmomalířství Petra-D
Donnelly, Neil (USA) - Columbia GSAPP Posters, Architecture Is All Over, WORKac: We'll Get There When We Cross That Bridge
Dörner, Gabriel + Gräf, Lina + Keilig, Nora (D) - PORT Magazine
Drumond, João (D) - Formato Instável
EEE studio (Macchia, Emilio + Preli, Erica) (I) - The Streets, the Factories, the Colors, the Sky, the People
Eggert, Lukas (D) - 3. Jazz und Pop Festival Stuttgart
Evart, Jaan (EST) - Penjet Notebook
Fiedler, Detlef (D) - Manege für Architektur, Poster »food revolution 5.0«
Fortems, Morgan (F) - Eigengrau
Gelder, Edwin (NL) - IIT Architecture Posters, Archetypes and residues, MCHAP: The Americas
Glina, Piero (CH) - This is your God, We Belong Dead
Glissmann, Pascal (USA) - The Phaistos Project
Gramlich, Götz (D) - jmf 2017
Guedel-Dolle, Lisa (F) - Rosie Ruiz Shortcuts to Fame
Gulitova, Anastasiya (RU) - Jazz festival
HuM (D) - Niße, 400 Eszett-Schnitte
Hahn, Mark Julien (D) - Stadtlücken Exhibition, Freiraum West (Free-Space-West)
Han, Qing Tang (PRC) - Charm of Wen, Permanent Imprint—the Manuscripts of World Celebrities, Wen aiyi love poems— A year of missing
Haneda, Jun (J) - Gumyo bird painted Ms.Kiyokawa, Kalavinka bird painted Ms.Hirai., GREEN
Hanzer, Elias (D) - Protocol Magazine, Nr. 9, Fehler
Haufe, Daniela (D) - Catalogue »capital. dept—territory—utopia«, Poster »capital. dept—territory—utopia«, Luther! 95 Treasures – 95 People
He, Jianping (D) - Writing Pictures – Picture Writing., Qiao Jia – Lacquer Painting & Lacquer Ping-Feng, f.u.s.io.n.
Heberling, Rikard (SWE) - Klee/Aguéli, Tennis
Henguchi, Yoshinori (J) - Yoshinori Henguchi “Mean” Special Edition
Hoda, Takuya (J) - SPECIMENS OF CROSSING, TITUS ANDRONICUS
Hrabalová, Anna (CZ) - 29 — Diplomanti FAVU 2017
Huber, Gregor (CH) - Fabrikzeitung, UP UP – Stories of Johannesburg's Highrises, Zwingli – An Inventory of Zurichs Psyche
Hucht, Johannes + Nuss, Yannick (D) - MAS-Grotesk / Materialien für Ausstellungsdesign und Szenografie
Huynh, Nam (D) - Workpool
Chen, Pingbo (PRC) - Exhibition Poster
Chen, Chun Wei (RC) - Seen.Smog
Christe, Mathieu (CH) - B.ü.L.b comix 20 ans (+ Robel, Nicolas ), Footnotes issue B
Janssens, Kahil (BE) - THE AVANT-GUARDIAN V
Jopen, Marius (D) - Body – Het Nieuwe Instituut
Karlíková, Josefina (CZ) - Jan Lopatka / Konference, F. X. Šalda / Konference, RR noviny
Karsten, Florian (CZ) - Za hranicí farmakonu, Getting the River Back to the City
Kirch, Jakob (D) - Schauspiel Stuttgart 2016/2017, Schauspiel Stuttgart 2017/2018
Kolektiv.studio (Kijonka, Lukáš + Krůl, Michal) (CZ) - Film a doba
Kollár, Lukáš (SK) - Alena
Kollert, Vojtěch (CZ) - HaDivadlo MY A ONI
Korouš, Jakub (CZ) - Primeros
Kryenbühl, Michael + Weiss, Ivan (CH) - Poster Town
Ksti, Hu (D) - Rude Festival Berlin (rudefestival.com), RUDE
Kühnel, Jim (D) - Messer — Jalousie LP
Kuhnke, Sean (NL) - Croissant Buch (Open or Closed)
Kulachek, Anna (RU) - Strelka Summer 2017, The New Normal Education Programme
Küng, Lukas (D) - Alice Nikitinová – Visual Conversation, Full House, Zwei Räume für sich allein
Kutíková, Cindy (CZ) - Catalog Design Progress (catalogdesignprogress.com)
Kwak, Eunjung (D) - sQUADRATischer sQUATSCH [ ] Klammer auf Klammer zu
Lamm, Florian (D) - HGB Rundgang 2016
Lewis, Alexander (GB) - Type/film
Li, Chaosheng (PRC) - Mountain Outside Mountain - Exhibition of Expanding Design 2015
Li, Jin (PRC) - Orders with Fangyuan Story
Lin, Shaobin (PRC) - Gushangu-Chinese Rice, Cloudy Tea
Lister, Andrew + Stuart, Matthew (USA / UK) - Bricks from the Kiln #1, Bricks from the Kiln #2
Ma, Tracy (USA) - Matter—Total Power Move
Maelfeyt, Jurgen (BE) - Art Paper Editions / 6'56"
Machat, Matyáš (CZ) - BC Brief
Margreth, Bruno (CH) - Reciprocal Frameworks
Markowski, Marcin (PL) - WE ARE ALL MIGRANTS – LETTERS OF POLISH IMMIGRANTS FROM AMERICA
Matsuda, Jisuke (J) - Fingerprint
McGrath, Rory (GB) - Real Review 1 to 5, Gestalt, Disobedient Bodies: JW Anderson at The Hepworth Wakefield
Meister, Boris (CH) - Bold Climbers
Meluš, Boris (SK) - Knižná edice Rudolf Sloboda, Ilustrovaná Ústava Slovenskej Republiky
Monsters (Pavel Frič + Michaela Labudová) (CZ) - Diplomky FUD, Zimní sklizeň FUD
Morcos, Wael + Apelian, Khajag + Schwartz, Christian (USA) - Graphik Arabic
Marco Müller & Corinne Gisel (CH) (CH) - 8957 Spreitenbach
Naegele, Isabel (D) - FUTURA. DIE SCHRIFT. / FUTURA. THE TYPEFACE.
Nakano, Takeo (J) - Transitional Topics 2011.3.11–2015.3.11
Nedvěd, Milan (CZ) - Intimita
Neo Neo (Erni, Xavier + Hoang, Thuy-An) (CH) - Black Movie, First of August/ Swiss National Party
Niessen, Richard (NL) - The Palace of Typographic Masonry, De Agenda van de Rijksbouwmeester, Enrico Baj: Play as Protest
Novák, Jan + Nedelka, Marek (CZ) - Vizuální styl skupiny mmcité+
Ojeda, Danne (SGP) - * [Asterisk] B.O.O.K.
Ou, Darius (SGP) - SCOPEPLUS 2017 Digital
Palečková, Ivana (SK) - Séria autorských fotografických publikácií
Palko, Adrian (D) - Space for Visual Research 2
Panayides, Omiros (CY) - Book of small things
Pane-Farre, Pierre (D) - Soirée Fantastique
Park, Kum-Jun (ROK) - Who is it, A Thousand of Wind
Pecháčková, Ivana (CZ) - Jinotaje opic, Slovohledě
Petersen, Lisa (D) - Beograd-White City
Plum, Leon Lukas + Treß, Jakob (D) - Horizonte #11 “Wissen/Knowledge”
Post-Noviki (PL) - THEATER OPERA BUFFA. REPLAY 1998–2018, INSTITUTE OF ADVANCED STUDY WARSAW
Pyda, Krzysztof (PL) - I Can’t Work Like This, The Site Residency
Raeder, Manuel (D) - Art direction and visual identity for Artists Space, NY
Ramalho, Lizá + Rebelo, Artur (P) - You = Eu
Rao, Zhengshan (PRC) - THE 5TH POSTER DESIGN COMPETITION OF FINE ARTS COLLEGE
Rekin, Dmitry (RU) - Create – do not pollute!
Richli, Cybu (CH) - 100 Best Posters 15 – Germany, Austria, Switzerland
Robinet, Valentin (F) - Le Papillon
Roth, Armin (D) - Paradies Fluten, Analog ist besser, Why make sense
Rother, Daniel + Heé, Krispin (D) - Affect Me. Social Media Images in Art
Říha, Vojtěch (CZ) - Slavia, Kunda Book, Luxor
Salimbeni, Martha (F) - M.E.R.C.U.R.E. N°∞ Phœnix Le Bateleur
Sander, Loïc (F) - Trianon
Seiffert, Isabel (CH) - Migrant Journal, Klassensprachen
Sha, Feng (I) - 2017 CHINA/ITALY/ECUADOR POSTER DESIGN BIENNALE
Shim, Daeki (ROK) - Book Club 01: CENTER 2 CENTER, Book Club 02: CENTER 2 CENTER
Schelm, Giulia (D) - Linda Zhang, Der Vierte Pol, On Movement No.1
Schmeer, Tim (D) - Ohne Worte: Typografische Transformationen
Schwärzler, Wolfgang (D) - f/stop – Festival for Photography Leipzig, Exhibition Catalogue, Graphic Design, Exhibition Design
Sidun, Radek (CZ) - Jan Kutálek
Sievertsen, Lea (D) - Notamuse
Spanier, Ariane (D) - Fukt Magazine for Contemporary Drawing (issues 14, 15, 16)
Spurný, Jakub (CZ) - VIRUS, Řádky bludiště
Storz, Pascal (D) - Transposition, Jonas Mekas: Scrapbook of the Sixties
Studio Es (A) - Keen on Magazine, Diagonale
Studio Lin (USA) - Chamber Collection #1, Surveillance Index Edition 1, OMA NY Selected Projects Booklet
Studio Luc Derycke (Derycke, Luc + Le Roy, Esther) (BE) - Textile as Art: Antonio Ratti entrepreneur and patron
Studio Pandan (Richter, Ann + Christmann, Pia) (D) - Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)
Studio SML (D) - The Other Side—Tales of the Unconscious, Benedikt Hipp, I couldn't believe my own eyes, nor my ears
Sueda, Jon (USA) - United States of Latin America Exhibition Catalog, All Possible Futures Unrealized Archive Catalog, The Exhibitionist: The First Six Years
Super Terrain (F) - TU-Nantes, season 2016-2017, Livrez-vous !, Avalanches
Šachová, Kateřina (CZ) - Papelote – nové české papírnictví
Šmídová, Tereza (CZ) - Babeta
Takaya, Ren (J) - BIHAKU WATANABE CO.,LTD.
Thorsteinsson, Stefan (DK) - thefxbeauties.club
TomanTylova, Barbora (CZ) - Jde o to, aby o něco šlo, Typograf Oldřich Hlavsa
Torrents, David (E) - Això és una paret pública! (This is a public wall!)
Tsukamoto, Akihiko (J) - OUKAKOU
Uebele, Andreas (D) - Andreas Uebele Material
Ulahelová, Anna (CZ) - Účet prosím! / Bill please!
Vacovská, Andrea (CZ) - New Passé, 3/4 Magazine, Kitchen Dialogues
Valadares, Mateus (BR) - By the light of your eyes, Lucas Lenci – movimento estático [lucas lenci – static movement]
Voborník, Vojtěch (CZ) - abcdefghchijklmnopqrstuvw.xyz
Voegeli, Jonas (CH) - Nein zur unmenschlichen SVP-Initiative, The Most Beautiful Swiss Books 2016
Vojtuš, Matěj (CZ) - Časopis X #9 Sieť vzťahov
Voss, David (D) - I’ll be your Mirror - Screen Tests by Andy Warhol, kkw-posters, The Present Order
Vuong, Tuan (CZ) - Phởnetic
Wakabayashi, Akiko (NL / J) - boom +, Stone Dealer, Searching for Mu
Wdowka, Jakub (CZ) - Kde domov můj
Wirth, Tamara (D) - Design Lectures 28/11/16
Yeh, Chung Yi (RC) - 日本のデザイン.台湾のデザイン, iki iki sumida
Yendrys, Sean (CA) - A School, A Park / L’école, le parc 2017
Zamojski, Jan (PL) - Four Eggs Theory
Zhang, Weimin (PRC) - WHAT AM I?, Hiii brand. Exchange 8
Zhao, Qing (PRC) - Parting and Reunion, Ode to Tree, One Table Two Chairs
Zhiqi, Zhang (PRC) - Book of Tea
Zhu, Chao (PRC) - Xiaoman Fresh Matsutake Promotional Posters
Zwölf Studio (D) - Dry Art