Bienále Brno již více než pět desetiletí vytváří významnou mezinárodní platformu k výstavám, diskusím a doprovodným programům o grafickém designu a o jeho významu pro utváření současné vizuální kultury.